Přejete si odebírat
novinky?

Newsletter ▼Newsletter ▲
Česká pošta

Zelená linka: 800 223 000

Příběhy úspěšných

Václav Kopeček, Vedoucí SPU

 

SPU - Sběrný přepravní uzel. Jeden z klíčových bodů dobré logistické sítě a jeho zajímavá čísla denní statistiky:

  • 42 železničních vozů přepravujících zásilky
  • 165 poštovních vozidel přepravujících zásilky
  • 380 pracujících zaměstnanců
  • 6 200 spotřebovaných litrů nafty
  • 36 000 ujetých km
  • 95 000 balíkových zásilek vytříděných
  • 1 600 000 listovních zásilek vytříděných

To je několik zajímavých čísel, jejichž choreografii řídí Václav Kopeček.

1998 - Nástup do České pošty, s.p., řidič nákladních vozidel
V roce 1998 jsem nastoupil do České pošty s.p. v Brně. Prvních pět let jsem u Pošty strávil jako řidič nákladních vozidel a poté jsem dostal nabídku na pozici vedoucí směny u poštovních kurzů.

2004 - Vedoucí směny u poštovních kurzů
Vzhledem k tomu, že v té době se jednalo o novou typovou pozici, byla práce opravdu rozmanitá a zajímavá. Hlavní náplní práce byla organizace poštovních kurzů (poštovních vozidel), zajišťujících přepravu zásilek v rámci Jihomoravského kraje. Na pozici směnaře jsem zůstal téměř tři roky.

2007 - Vedoucí oddělení u poštovních kurzů v Brně
V roce 2007 jsem dostal od svého tehdejšího nadřízeného nabídku nové práce. Jednalo se o místo vedoucího oddělení poštovních kurzů v Brně. Jako vedoucí jsem měl dostatek příležitostí získat zkušenosti v oblasti personalistiky, ale především v oblasti komunikace a jednání s lidmi. Tyto zkušenosti, jak se později ukázalo, byly opravdu „ k nezaplacení“. Pozici vedoucího oddělení jsem vykonával téměř dva roky.

2008 - Vedoucí balíkového odboru na brněnském SPU
Další změna nastala v roce 2008. Tehdy mi byla nabídnuta pozice vedoucího balíkového odboru na brněnském SPU. Vzhledem k tomu, že do té doby jsem působil pouze u poštovních kurzů, chápal jsem tuto nabídku jako velkou výzvu. Práce vedoucího odboru spočívala především v organizaci třídění a odbavení veškerých balíkových zásilek procházejících přes třídící centrum v Brně. Samozřejmě, že největší důraz byl kladen na neustálé zlepšování technologických procesů. S výzvou, která pro mě představovala místo vedoucího balíkového odboru, jsem se pravděpodobně „popral“ velmi dobře, neboť za necelé dva roky mi byla nabídnuta pozice vedoucího SPU v Brně.

2011 - Vedoucí SPU v Brně
V té době měl brněnský uzel přes 400 zaměstnanců. Právě tady jsem si uvědomil jak nezbytně nutné je mít správně nastavenou komunikaci mezi všemi úrovněmi řízení. Hlavní odpovědností spojenou s pozicí vedoucího třídícího centra, bylo zpracování veškerých balíkových i listovních zásilek a následně i jejich přeprava na jednotlivé pošty. Pozici šéfa SPU v Brně jsem vykonával jeden rok, poté přišla od mých nadřízených nabídka na místo provozního ředitele logistiky Praha.

2012Provozní ředitel logistiky/Vedoucí SPU Praha
V průběhu doby došlo ke změně v názvu typových pozic. V současné době pracuji jako vedoucí SPU Praha. Třídící centrum má přes 1000 zaměstnanců. Hlavní náplní třídícího centra je přeprava a třídění balíkových a listovních zásilek pro Prahu a Středočeský kraj. V Praze působím jeden rok. Při každé změně jsem čerpal především ze zkušeností, které jsem postupně získával. Hlavním hnacím motorem je ovšem chuť učit se stále nové věci. Mnohdy je nutné obětovat pro firmu i něco navíc, to je daň za to, že se člověk snaží být úspěšný. Pošta se dle mého názoru snaží stát moderním a atraktivním zaměstnavatelem. Řadu změn, které v současné době u firmy probíhají, je nutné vnímat jako nedílnou součást pro zachování konkurenceschopnosti. Pokud se chce pošta i nadále řadit mezi stabilní a konkurenceschopné firmy, musí tyto změny realizovat a dál se rozvíjet.

Všechny příběhy úspěšných