Přejete si odebírat
novinky?

Newsletter ▼Newsletter ▲
Česká pošta

Zelená linka: 800 223 000

Partnerské SŠ

Naším cílem je především navázat kontakty s talentovanými žáky a absolventy a zvýšit atraktivitu České pošty, jako budoucího zaměstnavatele. Proto úzce spolupracujeme s Asociací středních škol informačních technologií, telekomunikací, poštovnictví a logistiky (dále jen „Asociace“). Školy podporujeme v oblasti náborových aktivit, poskytujeme pomůcky pro výuku, pořádáme přednášky a Soutěž poštovních dovedností a jsme činní v mnoha dalších aktivitách.

Seznam partnerských Středních škol

SOŠ logistických služeb 190 00 Praha 9 Učňovská 100/1 www.sosls.cz
SOŠ informatiky a spojů a SOU Kolín IV Jaselská 826 www.soskolin.cz
SOŠ a SOU Kladno náměstí Edvarda Beneše 2353 www.sosasoukladno.cz
SOŠ a SOU Trutnov Volanovská 243 www.sou-trutnov.cz
SŠ logistická
Dalovice Hlavní 114 www.logistickaskola.cz
SŠ informatiky a finančních služeb Plzeň Klatovská 200 G www.ssinfis.cz
SŠ informatiky, poštovnictví a finančnictví Čichnova 23 Brno www.cichnovabrno.cz
Obchodní akademie a SOŠ logistická Opava Hany Kvapilové 20 www.sspals.cz
SŠ logistiky a chemie Olomouc U Hradiska 29 www.sslch.cz
Střední průmyslová škola, středisko Stříbrníky Ústí nad Labem Výstupní 2 www.sseas.cz