Přejete si odebírat
novinky?

Newsletter ▼Newsletter ▲
Česká pošta

Zelená linka: 800 223 000

Partnerské VŠ

V České poště vidíme, jak rychle se vše mění i díky novým technologiím. Všechny změny s sebou přinášejí nové výzvy v mnoha oborech a proto se neustále otevírají obrovské příležitosti pro odborníky, hlavně absolventy středních a vysokých škol. Abychom byli s budoucností České pošty co nejvíce v kontaktu, úzce spolupracujeme s Dopravní fakultou Jana Pernera Univerzity Pardubice. Ta vzdělává a připravuje Ty nejlepší odborníky, kteří svou kariéru startují v České poště. Ty máš teď možnost se na fakultu podívat a zblízka poznat, co na Tebe čeká.

Kam se přijít podívat?

Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera
www.upce.cz
Pardubice 2 Studentská 95 UPCE
ČVUT v Praze, Fakulta dopravní
www.fd.cvut.cz
Praha 1 Konviktská 20 ČVUT